Arbetsmetoder för trädfällning

Beroende på svårighetsgrad väljs alltid den mest säkra och tidseffektiva metoden för arbetet.

Grovt kan metoderna delas upp i två kategorier; träd som går att fälla direkt från roten och träd som kräver att delar eller hela trädet tas ner uppifrån.

Att fälla ett träd från marken:

 • Kan göras med säkerhetslina för förankringshjälp.
 • Kräver fri fällriktning med avseende på trädets längd och kronans vidd.
 • Fungerar bra vid fram- och baklut men är känsligt för kraftiga sidlut.
 • En snabb metod, dock med begränsningar.

Att ta ner ett träd uppifrån:

 • Görs genom klättring i trädet.
 • Antingen tas hela trädet genom klättring alternativt tillräckligt mycket av det för att sedan kunna fälla det trimmade trädet med vanlig fällmetod.
 • Grenar och toppar som hänger över hustak, nära fasader eller ovan andra känsliga ägodelar kan antingen firas ned eller skickas på linbana ner till marken utan risk för att skada egendom.
 • Stamdelar sektionsfälls (trädet kapas i hanterbara bitar redan vid klättringen) och även dessa kan firas ned till marken med rep om behov finns.
 • Klättring med firning och sektionsfällning är i de flesta fall den absolut säkraste metoden.

  »»»  Oavsett metodval har Wellcut både kompetensen och utrustningen! «««

Prissättning

Då varje träd är unikt i dimension, placering och svårighet görs alltid individuella bedömningar som underlag till prissättning.
Faktorer som påverkar allra mest är trädets höjd, diameter och kronstorlek i förhållande till omkringliggande fastighet.

  »»»  Wellcut gör alltid kostnadsfria besök för bedömning och konsultation!  «««

Wellcut arbetar med två prismodeller*:

 • Fastpris utifrån svårighetsbedömning.
 • Pris per arbetat timme.

*Milersättning tillkommer enligt överenskommelse.