Företaget Wellcut AB startades 2014 av ägaren Fredrik Ekelund.

Wellcut AB utför tjänster inom två områden, avancerad trädfällning och processutveckling för skogsföretag.

För utförande av trädfällning har Wellcut

 • Rätt kompetens
 • Motorsågskörkort A – B – C
 • Ansvarsförsäkring för skada på egendom vid arbete
 • F-skatt

 


 

För konsultarbeten inom skogsbruk erbjuds skräddarsydda utbildningspaket för:

 • Sektionsgallring (skördare –  gallring)
 • Kranmetodik (skotare och skördare – föryngringsavverkning I/O GRoT)
 • Effektiv Drivning (skördare och skotare  – gallring och föryngringsavverkning)
  Minskade markskador
  Produktivitet
  Arbetsmiljö
 • Arbetsplanering (avverkningslag)
 • Kommunikation (tjänstemän – avverkningslag)
  Tydliga Beställningar
  Överlämningspunkter
  Tidsutnyttjande
 • Uppföljningsarbeten

 

“Produktivitet är framför allt en personlig inställning. Det är en inställning till framsteg som söker en ständig förbättring av det som existerar.
Det är en överbevisning om, att vi kan prestera bättre idag än i går och att vi i morgon kan producera ännu bättre än idag.
Det är viljan till att förbättra nu-situationen utan hänsyn till, hur bra denna egentligen än är..”

– EUROPEAN PRODUCTIVITY AGENCY, 1958